KOGAR

ウェイポイントの案内

JP
場所Kurihashi
緯度36° 7' 12.46" N
経度139° 41' 28.35" E

KOGAR 付近のウェイポイント

KOGAR 付近の空港

KOGAR 付近の無線標識